header banner
Default

Hoeveel tijd kost het om geld over te maken?


Het kan even duren voordat geld dat is overgemaakt wordt bijgeschreven op de bankrekening van de ontvanger. Betaalvereniging Nederland bespreekt in een recent artikel de tijdsduur en verschillen per betaalsituatie. Daarnaast is er aandacht voor (de duur van) internationale overschrijvingen. 

Betaalvereniging Nederland, de verenging die zich richt op het faciliteren van een veilig, stabiel en transparant betalingsverkeer in Nederland, onderscheidt in zijn artikel grofweg vier situaties waarin geld wordt overgemaakt van de ene bankrekening naar de andere. Dit zijn 1) overboekingen binnen dezelfde bank, 2) overboekingen tussen verschillende banken, 3) geld overmaken via (mobiele) betaalapplicaties en 4) pinbetalingen bij ondernemers. Per situatie kan het verschillen hoe lang het duurt voordat het overgemaakte bedrag bij de begunstigde op de rekening staat. 

Zelfde bank

VIDEO: Geld storten bij DEGIRO – iDEAL of overmaken
Beursnoob

In situatie 1 hebben betaler en ontvanger een bankrekening bij dezelfde bank. In dit geval staat het geld meestal direct bij de begunstigde op de rekening, ongeacht het tijdstip – dus ook in het weekend, ’s avonds of tijdens feestdagen. In uitzonderlijke gevallen duurt het een paar uur voor het geld op de rekening van de begunstigde staat. 

Hoe lang duurt het overmaken van geld

Andere bank

VIDEO: Hoeveel geld heb je nodig om rustig te kunnen leven? • Z zoekt uit
RTL Z

In de tweede situatie hebben ontvanger en betaler bankrekeningen bij verschillende banken. In de regel staat het geld uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag op de rekening van de begunstigde. Maar vaak is dit ook sneller, aldus de betaalvereniging, die vertelt dat betaalopdrachten die overdag op een werkdag vóór 15:00 via internetbankieren en mobiel bankieren worden verzonden vaak diezelfde dag nog op de rekening van de begunstigde worden bijgeboekt. Opdrachten die na 15:00 worden verzonden, worden vaak de volgende werkdag ’s ochtends op de rekening van de begunstigde bijgeboekt.

De reden dat een overboeking naar een andere bank langer duurt dan een overboeking binnen dezelfde bank is dat interbancaire overboekingen gecontroleerd en afgehandeld moeten worden door de Europese Centrale Bank (ECB). Dit kan alleen gebeuren tijdens de openingstijden van de ECB, die ’s avonds, in het weekend en op universele feestdagen gesloten is.

Internationale overschrijving 

VIDEO: Hoe wordt geld vernietigd? | Doen Ze Dat Zo? | Het Klokhuis
Het Klokhuis

Voor internationale overschrijvingen gelden doorgaans hele andere normen. Geregeld worden doorlooptijden genoemd die kunnen oplopen tot vijf werkdagen. Voor snelle en eenvoudige internationale betalingen is TransferWise een geschikte optie. Via moderne technologie verbindt TransferWise lokale bankrekeningen van over de hele wereld met elkaar. Dat leidt bijna altijd tot lagere kosten en snellere doorlooptijden.

Wie via TransferWise een internationale overschrijving doet kan zelf aangeven in welke valuta verstuurd wordt. Naast het kiezen van een betaalmethode is het mogelijk om aan te geven in welke valuta de ontvangende partij de overschrijving op het rekeningoverzicht ziet verschijnen. Bekijk hier de mogelijkheden.

Betaalapps

VIDEO: Geld verdienen als kind: wat werkt wel (en wat niet)? | UITGEZOCHT #32
NOS Jeugdjournaal

Voor mensen die graag willen dat het overgeboekte geld direct, of binnen enkele seconden, op de rekening van de begunstigde staat, zijn er de afgelopen jaren verschillende applicaties en oplossingen geïntroduceerd. Een deel van deze apps is door banken zelf ontwikkeld, terwijl andere worden aangeboden door FinTech-bedrijven*. Bovendien zijn er technologische oplossingen die een seintje geven aan de begunstigde wanneer een overboeking naar hun rekening is bevestigd, maar nog niet ontvangen.

Pinbetalingen

VIDEO: Waarom je je zwarte geld niet moet afstorten op je prive bankrekening 😉. Deel 2 van 3.
Marga Teulings - MTP Accountants & Adviseurs

Hoewel pinbetalingen een ander soort transactie zijn dan een normale overboeking, is er ook in dit geval sprake van een verschil tussen het moment van betalen en het moment van ontvangen. Het verschilt per bank hoe lang het duurt voordat ondernemers hun pinomzet op hun rekening hebben staan. Waar ondernemers eerst op hun geld moesten wachten tot de volgende werkdag, bieden inmiddels alle grotere banken uitbetaling binnen 24 uur aan – ook in het weekend en op feestdagen. In dit geval schiet de bank de omzet voor, zodat de ondernemer sneller zijn geld heeft.

Real-time overboeken

VIDEO: Heeft geld zijn beste tijd gehad? Over hoe het geldsysteem anders kan én moet.
StudiumGeneraleUU

Vanaf mei 2019 moet er verandering komen in de tijdsduur voor het overboeken van geld van de ene naar de andere bankrekening. De Nederlandse banken gaan naar planning over iets meer dan twee jaar starten met het aanbieden van ‘Instant Payments’, waarbij het geld binnen enkele seconden bij de ontvanger is. 

* Banken.nl heeft de afgelopen tijd verschillende aanbieders van real-time betaaloplossingen uitgelicht. Zo heeft online bank Bunq in het voorjaar van 2016 real-time overboekingen geïntroduceerd, terwijl FinTech-bedrijf Sowdan met zijn app interbancaire overboekingen binnen één minuut mogelijk maakt. 

Sources


Article information

Author: Paul Jones

Last Updated: 1704061803

Views: 1621

Rating: 3.7 / 5 (68 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Paul Jones

Birthday: 1940-09-12

Address: 67419 Jones Hollow, Port Kathy, AL 54881

Phone: +4076411343704643

Job: Web Designer

Hobby: Wildlife Photography, Tennis, Gardening, Mountain Climbing, Singing, Hiking, Billiards

Introduction: My name is Paul Jones, I am a esteemed, striking, Open, tenacious, dedicated, clever, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.