header banner
Default

Het aantal grote transacties op het Cardano-netwerk neemt toe; is dit een negatieve ontwikkeling voor ADA?


Table of Contents
Aumentan las grandes transacciones en Cardano: ¿Mercado al alza?

Foto: Creative MAX/Shutterstock

Gisteren kon je al in de marktupdate lezen dat cardano (ADA) op ethereum (ETH) na de hardste stijger van de dag was uit de top tien crypto. In de afgelopen zeven dagen staat de cardano koers met maar liefst 18% in het groen waardoor het momenteel uitkomt op $0,4581. Naast deze positieve koersontwikkeling laat het netwerk ook een significante stijging zien in de activiteit.

Cardano kreeg de meeste aandacht van alle crypto in december Cardano nieuws 16/04/2023

Deze toename in activiteit blijkt uit het aantal grote transacties op het netwerk, waarvan wordt aangenomen dat dit het resultaat is van institutionele spelers en whales. Volgens gegevens van blockchain-analysebedrijf IntoTheBlock is het aantal grote transacties in de afgelopen 24 uur gestegen tot 4.730, het hoogste punt in de afgelopen zeven dagen.

De populaire crypto on-chain analist merkte deze toename in activiteit op en zei het volgende hierover in een tweet:

‘’Grote ADA transacties nemen toe, wat suggereert dat Cardano netwerkactiviteit aan het opwarmen is naarmate institutionele spelers en whales hun bewegingen maken. Dit is een bullish teken dat de ADA uptrend ondersteunt.’’

Daarnaast deelde Ali vorige week ook al data van intoTheBlock dat liet zien dat Cardano whales destijds in twee weken tijd meer dan 560 miljoen ADA hadden gekocht, ter waarde van meer dan $218,4 miljoen. Deze stijging van koopactiviteit van deze grote spelers kan beschouwd worden als een positieve indicatie van hun vertrouwen in de lange termijn van het netwerk.

Advertisement

Groei Cardano ecosysteem

VIDEO: Cardano ADA zal profiteren van de marktcrash ⚠️
Cheeky Crypto

Bovendien laat de ontwikkeling wat betreft de Total Value Locked (TVL) een positief beeld zien van het netwerk. Uit data van Defillama blijkt dat de TVL vanaf het begin van 2023 aanzienlijk is gestegen tot een huidig totaal van $171,51 miljoen. In het begin van het jaar was dit getal namelijk nog onder de $50 miljoen. De TVL is de totale waarde die wordt ingezet in decentralized finance (DeFi) protocollen op de desbetreffende blockchain.

Ook kon je deze week in het Cardano nieuws lezen dat Input Output Global (IOG), het bedrijf achter Cardano, een nieuwe native light wallet heeft gelanceerd genaamd Lace.

Post Views: 7

Sources


Article information

Author: Elizabeth Bennett

Last Updated: 1704573962

Views: 1236

Rating: 4.6 / 5 (92 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Elizabeth Bennett

Birthday: 1940-01-25

Address: 481 Simpson Hills, North Michaelton, OR 14597

Phone: +4803675436036900

Job: Medical Doctor

Hobby: Horseback Riding, Surfing, Orienteering, Web Development, Playing Chess, Coin Collecting, Yoga

Introduction: My name is Elizabeth Bennett, I am a vivid, persistent, dedicated, expert, rich, variegated, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.