header banner
Default

YSK, seçim günü alkol satışının yasak olduğunu açıkladı


Table of Contents

  Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi seçim yasaklarının ayrıntısı merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları bir süre devam edecek.

  Seçim günü alkol satışı yasak mı?  YSK açıkladı - 1

  ALKOL SATIŞI YASAK MI?

  YSK'nın açıklamasına göre; 298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesi gereğince her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasaktır. Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

  Seçim günü alkol satışı yasak mı?  YSK açıkladı - 2

  EĞLENCELİ YERLERİ AÇIK MI?

  Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

  Sources


  Article information

  Author: Daniel George

  Last Updated: 1698000603

  Views: 1003

  Rating: 4.2 / 5 (52 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Daniel George

  Birthday: 2000-01-11

  Address: 7636 Kevin Road Apt. 664, New Michaelview, AL 91962

  Phone: +3676178949702417

  Job: Physiotherapist

  Hobby: Tennis, Sculpting, Bird Watching, Whiskey Distilling, Running, Ice Skating, Singing

  Introduction: My name is Daniel George, I am a unyielding, spirited, rich, ingenious, skilled, resolute, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.