header banner
Default

In Madelon Navigeert schrijft Willem Middelkoop: de BRICS versus het Westen


In het derde seizoen van “Madelon Navigeert” wordt er dieper dan ooit tevoren gedoken in de fascinerende wereld van economie en financiën. Samen met een indrukwekkende line-up van gasten, waaronder vooraanstaande economen, financiële deskundigen en marktanalisten, onderzoeken we de belangrijkste kwesties die onze economie vormgeven.

In deze nieuwe aflevering van Madelon Navigeert is niemand minder dan Willem Middelkoop op bezoek. De oprichter van het Commodity Discovery Fund gaat dieper in op de huidige machtsstrijd tussen China en de VS. Ook de situatie in Nederland wordt onder de loep genomen.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Stijgende wereldwijde inflatie heeft keerzijde maar met een prijs

VIDEO: 🧭 Willem Middelkoop | BRICS Reset: Verschuiving van de economische wereldmacht | Madelon Navigeert
Madelon Vos

Allereerst komt wereldwijde inflatie ter sprake. Met een hard stijgende staatsschuld lijkt de economische situatie in Amerika flink te verslechteren. Ook in andere landen lijkt inflatie de pan uit te gaan. Toch is er een keerzijde; sommige landen ervaren juist een daling van inflatie. Helaas gaat dat soms ten koste van andere onderdelen van de economie.

Daarna wordt de huidige economische situatie in Nederland onder de loep genomen. De economische onrust lijkt toe te nemen, met een flink begrotingstekort en stijgende armoede. Dit komt onder andere doordat ons land afhankelijk is van onze buurman Duitsland, die economische problemen ondervindt.

De BRICS versus Amerika en Europa in de strijd voor grondstoffen

VIDEO: In gesprek met Willem Middelkoop: Goud, Bitcoin, Olie, China & BRICS | DAH Podcast special
DeAandeelHouder TV

Vervolgens komt het hoofdonderwerp van de aflevering ter sprake: de BRICS landen. BRICS staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Deze landen zijn opkomende economieën die samen een handelsverband zijn aangegaan. 

Echter, door deze alliantie ontstond er al gauw een grondstoffenstrijd tussen de BRICS en ‘het westen’. De BRICS krijgen steeds meer een machtspositie op het gebied van grondstoffen, waarmee druk kan worden uitgeoefend op Europa en Amerika. Die strijd lijkt op het moment ook ‘fysiek’ uitgevochten te worden in Oekraïne. 

Als laatste wordt ook nog een blik geworpen op de huidige situatie rondom goud. Ook geeft Middelkoop een aantal handige tips over hoe men zich nu kan redden in deze harde economie.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Join de MoneyTalks community van Madelon Vos!

VIDEO: Yes! De eerste aflevering van Madelon Navigeert met Willem Middelkoop staat nu online #shorts
Madelon Vos

Sinds kort bestaat de MoneyTalks community van Madelon! In deze online community kan je vragen stellen en kennis delen! Ook maakt Madelon er technische analyses op aanvraag worden er Q&A-sessies georganiseerd waarin live vragen kunnen worden gesteld. Maak je je eigen analyses, dan kunnen de experts in de community daar een blik voor je op werpen!

Madelon legt ook uit! Middels de cursussen van Madelon leer je onder andere hoe je veilig en vertrouwd aan de slag kan gaan met bitcoin en andere cryptocurrencies en hoe je winst kan boeken met het investeren in crypto. Kennismaken met Madelon? Bekijk dan ook haar gratis cursussen! 

In de gratis cursus  krijg je een preview van onderwerpen als Bitcoin, andere cryptocurrencies, hoe deze veilig op te slaan en je eerste crypto’s aanschaffen. Daarnaast leer je de basis van technische analyse. Deze gratis cursus is een voorproef op de volledige cursus.

Sources


Article information

Author: Stephanie Hall

Last Updated: 1697943722

Views: 709

Rating: 3.8 / 5 (109 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stephanie Hall

Birthday: 1963-07-02

Address: 70415 Ross Manor Apt. 701, Stephaniefort, TN 88123

Phone: +3903005422921284

Job: Chemical Engineer

Hobby: Pottery, Cooking, Gardening, Stargazing, Fishing, Playing Guitar, Skydiving

Introduction: My name is Stephanie Hall, I am a radiant, unyielding, priceless, resolved, skilled, vibrant, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.