header banner
Default

Plan B voorspelt dat de koers van Bitcoin in 2025 zal liggen tussen 100 miljoen dollar en 1 miljoen dollar


Bitcoin munt op stapel dollars 

De Bitcoin koers weet beleggers nog niet echt te inspireren. De laatste tijd is het of stabiel, of het daalt langzaam en dat is natuurlijk niet wat je als crypto-belegger wil zien. Er zijn echter wat lichtpuntjes aan de horizon en deze worden goed verwoord in de voorspellingen van een tweetal analisten: PlanB en Will Clemente. Beide zijn bekende figuren in de crypto-wereld en hebben een grote schare volgers. Laten we eens kijken hoe zij de nabije toekomst zien m.b.t. de Bitcoin koers.

Plan B voorspelt een Bitcoin koers van meer dan 0.000 in 2025

VIDEO: Plan B - Bitcoin to Hit $100K and Then $1M (Pure Fact)
Savvy Finance

De ontwikkelaar van de Stock 2 Flow model (S2F), Plan B, voorspelt een Bitcoin koers boven een ton in 2025. Volgens de analist zal de prijs van de munt in aanloop naar de halving, die in april 2024 plaatsvindt, langzaam stijgen. De analist schat dat rond de halving de koers tussen $32.000 - $66.000 zal liggen. Dit betekent dat de Bitcoin koers dicht bij haar all-time high in 2021 kan komen volgend jaar. Daadwerkelijke explosieve groei zal pas in 2025 plaatsvinden, dan zorgt het effect van de halving ervoor dat de Bitcoin koers verder wordt opgedreven. Volgens de analist is een prijs tot $1 miljoen zelfs mogelijk.

Tweet van PlanB
figuur 1: Voorspelling PlanB (bron: Twitter)

Bitcoin dominantie op het hoogste niveau dit jaar

VIDEO: Bitcoin Prijs Voorspelling Door Plan B | $100,000 in 2021 | $1,000,000 in 2025
CryptoFocus

De Bitcoin (BTC) dominantie staat nu op het hoogste niveau van dit jaar. De metriek wordt gebruikt door analisten om inzicht te krijgen in de staat van Bitcoin in relatie tot de altcoin markt. Tegelijkertijd deelt de Nederlandse crypto analist Plan B een voorspelling voor de Bitcoin koers. De veelbesproken analist voorspelt een nieuwe all-time high in 2025.

De dominantie van Bitcoin wordt berekend door de marktwaarde van de populaire cryptocurrency te delen door de marktwaarde van de gehele crypto markt. Historisch gezien heeft de BTC dominantie een bepaald verloop, zoals is weergegeven in Figuur 1. Als voorbeeld nemen we de Bitcoin cycle van 2016 - 2020. We zien dat de dominantie van de grootste cryptocurrency hard keldert in de piek van de bull markt, dit komt omdat veel nieuwe beleggers toestromen tot de markt. Deze nieuwe investeerdersgroep heeft BTC flink in waarde zien stijgen en probeert successen te behalen in kleinere altcoins. Als gevolg daalt de dominantie van Bitcoin, om alvorens langzaam weer op te kruipen naarmate de bear markt inzet. In een bear markt lijden altcoins het hardst, vaak omdat ze niet hun beloftes kunnen nakomen of als te risicovol worden gezien. Het einde van een bear markt wordt gekenmerkt door een relatief hoog Bitcoin dominance niveau. 

De Bitcoin dominance over de tijd heen
Figuur 2: De Bitcoin dominance over de tijd heen (bron; TradingView)

Wat betekent de BTC dominance voor altcoins?

VIDEO: 🚗 Plan B over vertrouwen in S2F, Bitcoin naar 1 miljoen & economische oorlog | Madelon Navigeert
Madelon Vos

De toename van de Bitcoin dominantie waarde hint op een verdere capitulatie van de altcoin markt. Beleggers zijn momenteel uit risicovolle altcoins aan het stappen en verplaatsen hun geld naar meer gevestigde namen, waaronder BTC en Ethereum (ETH). Historisch gezien zien we dat deze trend een tijdje kan aanhouden in een bearmarkt, wat suggereert dat de BTC dominantie op de korte termijn nog een tijdje verder kan stijgen. 

 

Volgens analist Will Clemente is het nu het moment om Bitcoin te kopen

VIDEO: PlanB: Bitcoin Price Can Get To $100,000. Or $1 Million.
Scott Melker

De bekende analist Will Clemente is een fervent voorstander van Bitcoin (BTC). Hij suggereert dat Amerika in een lastige situatie komt door de steeds maar stijgende schulden. Het kan leiden tot een aanzienlijke devaluatie van de dollar. Wie zich wil beschermen tegen de verslechterende economische situatie moet volgens de analist Bitcoin kopen. 

Staat van de Amerikaanse economie

VIDEO: PlanB: Bitcoin to $100k - $1m?
PlanB

Sinds de kredietcrisis, heeft Amerika een stijging van de schulden gezien. De schulden zijn harder gestegen dan de economische groei en dat is volgens Will Clemente problematisch. Ter vergelijking, in het tweede kwartaal van dit jaar groeide de economie met 2,4% op jaarbasis terwijl de schuld met bijna 11% groeide. Om uit de schuld te komen vermoedt Will dat devaluatie van de dollar de gekozen strategie is om uit de torenhoge schulden te komen. 

Een van de meest directe gevolgen van devaluatie zijn stijgende prijzen, oftewel inflatie. In de afgelopen 2 jaar hebben we ook in Nederland hiervan de gevolgen gemerkt zoals een daling van de koopkracht. Mochten problemen nog erger worden, kan devaluatie leiden tot een verlies aan vertrouwen in de munteenheid en in de economie als geheel. Dit kan investeringen ontmoedigen en kapitaalvlucht veroorzaken.

Bitcoin als bescherming tegen devaluatie

VIDEO: PlanB Bitcoin Prediction 2023 - 2025
PlanB

Clemente benadrukt dat Amerika waarschijnlijk haar geldvoorraad zal blijven uitbreiden, wat de vraag oproept welke activa het beste zullen presteren in dit volatiele financiële landschap. De analist is van mening dat Bitcoin het beste antwoord is. Daarbij noemt Clemente de unieke kenmerken, zoals decentralisatie, de beperkte voorraad en transparantie, van de digitale munt die het onderscheidt als een superieur activum in vergelijking met traditionele vluchthavens zoals goud en zilver.

Na de volgende halvering zal Bitcoin alleen maar nog schaarser worden. Clemente verwacht dat het zelfs goud en zilver zal overtreffen in termen van de stock-to-flow ratio – een maatstaf voor schaarste. 

Het advies van de analist is dan ook om urgent actie te ondernemen en activa zoals Bitcoin te kopen, voordat de prijzen stijgen en de “window of opportunity” sluit. Ondanks de huidige volatiliteit in de markt laten de onderliggende macro-economische factoren volgens de analist een sterk langetermijnpotentieel zien voor Bitcoin. Op het moment van schrijven staat de Bitcoin koers op ongeveer $26.500 en handelt het nog altijd meer dan 60% lager dan zijn all-time high in 2021. 

 

Sources


Article information

Author: Benjamin Villanueva MD

Last Updated: 1698104522

Views: 838

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Benjamin Villanueva MD

Birthday: 1996-06-05

Address: 48005 Mcintyre Parks, Marytown, UT 43716

Phone: +4676021292599993

Job: Article Writer

Hobby: Motorcycling, Camping, Coffee Roasting, Metalworking, Survival Skills, Whiskey Distilling, Chess

Introduction: My name is Benjamin Villanueva MD, I am a spirited, resolute, unguarded, radiant, skilled, valuable, intrepid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.