header banner
Default

- Å brænde bøger er ikke en ytring, siger den danske statsminister


– Å brenne bøker er ikke en ytring, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen i et intervju med Weekendavisen og forsvarer innskrenkninger i det danske lovverket for å gjøre det ulovlig å sette fyr på hellige skrifter.

De kommende lovendringene er nødvendige hvis Danmark ikke skal bli helt isolert på den internasjonale scene, sier Frederiksen til avisa.

Les ogsåPolitiet følger sikkerhetssituasjonen i Skandinavia tett – dette skjer på grensen
VIDEO: Police in Denmark hand Koran back to book burners
The Telegraph

OIC: «Truer global fred»

VIDEO: Police stop woman from trying to prevent Quran burning in Denmark
Middle East Eye

Mens både Danmark og Sverige skjerper grensekontrollen etter koranbrenninger i København og Stockholm, er det uklarhet hvor langt danske og svenske myndigheter vil gå for å hindre det de 57 medlemslandene i den islamske samarbeidsorganisasjonen OIC kaller «hatefulle handlinger» som «fremmer forakt for religioner» og «truer global fred, sikkerhet og harmoni».

Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC)

VIDEO: Quran burnings: Sweden, Denmark tries to balance freedom of expression and public safety
Global News
  • Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) har 57 medlemsland fordelt på fire kontinenter og har sitt hovedkvarter i Jidda i Saudi-Arabia.
  • Organisasjonen omtaler seg selv som en felles stemme for den muslimske verden.
  • Den jobber for å beskytte interessene til den muslimske verden og fremme internasjonal fred og harmoni.
  • OIC ble stiftet i 1969. I 1970 ble det første utenriksministermøte holdt i Jidda.
  • Blant medlemslandene finner vi Indonesia, Pakistan, Tyrkia, Egypt, Marokko, De forente arabiske emirater, Marokko, Nigeria, Niger, Kirgisistan, Kasakhstan, Usbekistan, Kuwait, Libanon og Malaysia.

Kilde: OIC og EU.

Overfor avisa Weekendavisen torsdag avviste utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at han vil ta «alle tænkelige midler i brug« for at stanse koranbrenninger, noe han ble sitert på av Hissein Brahim Taha, generalsekretær i Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC). Lars Løkke Rasmussen ringte organisasjonen søndag, dagen før OIC kom med sin uttalelse.

– Jeg kjenner ikke igjen den formuleringen fra samtalen. Det var en tolk da vi snakket sammen, så kanskje er noe gått tapt ved oversettelsen, svarte utenriksministeren ifølge Weekendavisen.

Les ogsåPolitiet kan si nei til koranbrenning: – En hårfin balansegang
VIDEO: HADDE DET BLITT BEDRE MED HØYRE VED MAKTEN? RENTER, STRØM OG PRISER.
KÅKÅ

Skarp fordømmelse

VIDEO: Ungdomspartilederdebatt - Arendalsuka 2023
Arendalsuka

OIC kom med en skarp fordømmelse av koranbrenningene i Sverige og Danmark mandag og oppfordret landenes regjeringer til å ta «nødvendige og konkrete skritt for å hindre gjentagelse av slike handlinger» som OIC sier er utført «under dekke av ytringsfrihet», men er «hatefulle handlinger» som Sverige og Danmark bør kriminalisere.

Samtidig kom OIC med en oppfordring om sanksjoner mot land som tillater at Koranen vanhelliges.

– Vi oppfordrer medlemslandene til å vurdere det de anser som passende tiltak mot landene der den hellige Koranen vanhelliges og brennes. Det inkluderer Sverige og Danmark, het det i uttalelsen, hvor både politiske, økonomiske og kulturelle reaksjoner ble nevnt.

Opposisjonspartier protesterer

VIDEO: Hvem bestemmer hva som er vår kulturarv? | Demokratidagene
Det humanistiske fakultet UiO

I kjølvannet av koranbrenninger i København og Stockholm og en krevende sikkerhetspolitisk situasjon vil de tre regjeringspartiene i Danmark (Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne) ha et forbud mot koranbrenninger utenfor utenlandske ambassader. Sju opposisjonspartier protesterer, melder Danmarks Radio.

– Vi har allerede begrensninger i ytringsfriheten

VIDEO: Hvor går grensen for ytringsfrihet i Norge?
Kenneth Karijord

I programmet Aftenshowet på DR torsdag kveld sa statsminister Mette Frederiksen at hun håper de varslede lovendringene kan komme på plass før neste sesjon i Folketinget.

På spørsmål om Danmark nå gir etter for press, svarte hun slik:

– Jeg har lyttet nøye til debatten. Det er noen som hevder at vi har ytringsfrihet, punktum. Det har vi faktisk ikke. Ytringsfriheten er noe av det mest fundamentale vi har i vårt demokrati, men den er faktisk begrenset, sa Frederiksen og nevnte som eksempel oppfordring til landsforræderi, oppfordre til terror og injurier hvor lovverket setter klare grenser.

– På en lang rekke områder i vårt demokrati har vi laget spilleregler for hvordan vi skal opptre overfor hverandre og sammen med hverandre, sa statsministeren.

Hun sier forslaget ikke vil begrense seg til koranbrenninger.

– Jeg synes det vil være galt hvis noen sto og satte fyr på Bibelen. Jeg synes heller ikke man skal sette fyr på Toraen, av hensyn til de som tilhører den jødiske tro, sa Frederiksen.

Både statsministeren og hennes utenriksminister, Lars Løkke Rasmussen, har brukt argumentet om at koranbrenninger gir et inntrykk av at Danmark legger til rette for hån av andre land og deres kultur og at dette øker sikkerhetstrusselen i Danmark.

Sources


Article information

Author: Tony Nelson

Last Updated: 1697807522

Views: 1068

Rating: 4.9 / 5 (108 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tony Nelson

Birthday: 1985-08-14

Address: USNV Martin, FPO AP 54359

Phone: +4873368493182843

Job: Real Estate Agent

Hobby: Basketball, Sculpting, Yoga, Table Tennis, Motorcycling, Card Games, Running

Introduction: My name is Tony Nelson, I am a candid, intrepid, Determined, important, multicolored, apt, unguarded person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.