header banner
Default

Danske muslimer er glade for koranforslag, men de håber, at regeringen går endnu længere


Table of Contents

Men samtidig er der ærgrelse at spore, fordi det, ifølge dem, tilsyneladende er pres udefra, som har fået regeringen til at ændre holdning.

Desuden mener flere, at det ikke kun er afbrænding af koraner foran ambassader, der skal lovgives imod.

Herunder kan du læse mere fra fire stemmer i det danske muslimske miljø.

Urfan Zahoor Ahmed, talsperson for Dansk Muslimsk Union

VIDEO: Why are Sweden and Denmark having a Koran crisis?
Reuters

Dansk Muslimsk Union er den største muslimske paraplyorganisation i Danmark. Her ærgrer talsperson Urfan Zahoor Ahmed sig over baggrunden for regeringens ønske.

- Det er jo meget ærgerligt, at det er de udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn, som er den drivende faktor i udviklingen.

- Men når det har fået den her store udenlandske opmærksomhed, er det jo gået op for politikerne, at vi bliver nødt til at gøre noget.

Urfan Zahoor Ahmed mener, at det er på tide med en "ytringsfrihed 2.0".

- Ytringsfriheden skal løbende tilpasses, moderniseres og opdateres. Det har vi været vant til at gøre, men den udvikling har været stoppet på grund af den politiske udvikling.

Hvad siger du til kritikken om, at ytringsfriheden er under pres?

- Der er jo ikke nogen lande i verden, som ikke har nogle begrænsninger i ytringsfriheden. Det har vi heldigvis også i Danmark.

Andre religioner bliver jo også gjort grin med og kritiseret. Må muslimer ikke acceptere, at det også sker med deres religion?

- Vi er helt med på, at der er nogle grundvilkår, som gør sig gældende med ytringsfriheden. Men når det handler om hån, foragt og decideret mobning af en minoritetsgruppe, så bliver vi nødt til at sige stop som samfund.

Oussama El-Saadi, formand for Grimhøj-moskéen i Aarhus

VIDEO: Police in Denmark hand Koran back to book burners
The Telegraph

I Grimhøj-moskeen i Aarhus glæder formanden, Oussama El-Saadi, sig over, at der ser ud til at være tiltag på vej, som begrænser afbrænding af koranen. Men alligevel ærgrer han sig over, at baggrunden for den seneste politiske udvikling ikke er et hensyn til de danske muslimer.

- Sådan er politik. Når de føler, der er noget, som vil skade økonomien, så ændrer de det hele. Jeg er ked af, at de gør det på grund af økonomien, og fordi de frygter for Danmarks interesser.

Oussama El-Saadi mener ikke, at afbrændingen af hellige bøger har noget med ytringsfrihed at gøre.

- Det er en ond handling. Det er en voldelig handling mod en minoritet som os. Og den besked, det sender til os, er, at der er nogen, som ikke ønsker at have os i det her samfund, siger han.

Og argumentet om, at koranen blot er en bog som mange andre, køber han ikke.

- Vi snakker om en hellig bog, som betyder meget for en stor del af befolkningen i verden. Vi snakker cirka to milliarder muslimer, som bliver kede af det, når man misbruger begrebet ytringsfrihed og brænder koranen.

El-Saadi har en appel til dem, som kunne finde på brænde muslimernes hellige bog.

- Du skal acceptere, at vi er en del af det her samfund. Vi er også en del af fremtiden - en fremtid vi er nødt til at bygge sammen. Det duer ikke, at vi gør det ved at slås med hinanden eller krænke og nedgøre hinanden.

Bilal Itani, formand for iChange

VIDEO: Denmark proposes law to stop public Quran burnings | Al Jazeera Newsfeed
Al Jazeera English

Bilal Itani, der er formand for iChange, som er en interesseorganisation for danske muslimer, ser ønsket om at forhindre afbrændinger af hellige bøger som en måde at vise respekt for andre kulturer og religioner.

Derfor ønsker han, at politikerne kommer med et værktøj, som forhindrer afbrænding af religiøse skrifter generelt.

- Vi synes, det er en god idé, at man laver et generelt forbud mod afbrænding af hellige skrifter, herunder også koranen.

Lige nu er det op til medarbejdere i justitsministeriet at finde det rette juridiske værktøj, der kan forhindre afbrændingerne. Det er endnu uvist, om et sådan værktøj også vil omfatte afbrænding af andre religøse skrifter end koranen.

For Bilal Itani er et forbud mod sådanne afbrændinger på ingen måde ensbetydende med at begrænse den danske ytringsfrihed.

- Vi mener ikke, at koranafbrændinger har noget med ytringsfriheden at gøre. Det er et misbrug af ytringsfriheden, at man bruger hadefuld hetz mod en hel befolkningsgruppe under dække af ytringsfriheden til at chikanere og provokere en minoritet i det danske samfund.

Tværtimod er netop det at brænde bøger i strid med ytringsfriheden, mener han.

- Når man brænder bøger af, så signalerer man automatisk, at man begrænser det skrevne ord og en ytring, som man ikke er enig med eller ikke ønsker skal have sin udbredelse i samfundet.

Kassem Rachid, imam

VIDEO: Muslim world outraged after Danes burn the Quran
The Times and The Sunday Times

Kassem Rachid er imam i den tyske by Flensborg og nogle gange også herhjemme. Til dagligt bor han i Aabenraa, hvor han også arbejder som tolk og foredragsholder.

For ham er det vigtigt, at folk forstår, hvilken betydning koranen har for muslimer som ham. På den måde kan andre måske forstå den voldsomme vrede, som afbrændingerne har affødt.

- Koranen har stor betydning for muslimer, den fylder rigtig meget i vores liv. Den indeholder en masse værdier og normer, som muslimer har meget respekt for. Og når man brænder koranen, så føles det, som om man brænder vores tro, Guds ord og alle værdier og normer i Koranen.

Hvorfor skal vi skære i ytringsfriheden, fordi nogle muslimer ikke forstår at respektere den ytringsfrihed, vi har her i Danmark?

- Som muslimer har vi hele tiden været åbne for debat, diskussion og kritik af islam. Men der må også være grænser. Når man begynder at brænde Koranen, så viser det, at man ingen respekt har for to milliarder mennesker rundt omkring i verden.

Kassem Rachid mener heller ikke, at man må tegne profeten Muhammed, og at det derfor også ville være en god idé, hvis den danske regering kom med et forbud mod dette.

Han understreger, at man godt må kritisere islam, så længe man ikke begynder at ”forhåne islam og koranen”.

Men vi er jo i et vestligt demokrati, hvor vi har vores værdier. Hvorfor kan du så ikke acceptere, at det er vores samfundsmodel?

- Alle muslimer i Danmark og i udlandet har respekt for andres værdier og normer.

- Men på den anden side må man som dansker eller person i Vesten anerkende, at der også findes grænser for andre mennesker i verden, som vi lever med og omgås - og som vi handler med, har diplomatiske forbindelser til og skal tage hensyn til.

Sources


Article information

Author: Olivia Smith

Last Updated: 1698309603

Views: 745

Rating: 3.9 / 5 (96 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Olivia Smith

Birthday: 2009-07-19

Address: 4110 Laura Extension Suite 793, Michelleland, OH 43400

Phone: +4441692089402561

Job: Archaeologist

Hobby: Snowboarding, Sailing, Yoga, Cooking, Magic Tricks, Geocaching, Bowling

Introduction: My name is Olivia Smith, I am a treasured, proficient, strong-willed, vibrant, spirited, talented, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.