header banner
Default

De Amerikaanse overheid stelde een ultimatum op voor cryptocurrency-beursen: alleen bitcoin mag


Ultimátum del gobierno de EE.UU. a los exchanges: sólo se permite BTC

Foto: Tada Images / Shutterstock.com

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden sinds het crypto nieuws werd overspoeld met de juridische acties vanuit de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Begin juni werden de reusachtige cryptobeurzen Coinbase en Binance beiden aangeklaagd door de Amerikaanse financiële waakhond vanwege onder andere het vermeende overtreden van de federale effectenwetgeving. Brian Armstrong, de CEO van Coinbase, heeft nu naar buiten gebracht dat de toezichthouder voorafgaand aan de aanklacht expliciet duidelijk heeft gemaakt dat het van mening is dat iedere cryptomunt behalve bitcoin (BTC) als effect kan worden geclassificeerd.

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

SEC rechtszaak

VIDEO: The US Government Has 200K Bitcoin And I DONT CARE
Crypto Tips

Sinds de SEC eind 2020 Ripple voor de rechter sleepte vanwege de beschuldiging dat het zijn XRP-tokens als effecten zou hebben verkocht, is de effectenkwestie een belangrijk discussiepunt binnen de crypto wereld. In de Verenigde Staten mag de handel in effecten, ofwel securities, alleen aangeboden worden met de juiste vergunningen op zak. Toen de SEC acties ondernam tegen Coinbase en Binance werd de discussie op een hoger pitje gezet: het claimde namelijk dat een berg aan altcoins als effecten kunnen worden bestempeld.

Inmiddels is bekend dat de verkoop van XRP-tokens op crypto exchanges niet onder de Amerikaanse effectenwet valt. Vanwege de rechtszaken tegen Coinbase en Binance werd de uitspraak groots gevierd in het crypto land.

Advertisement

Elke crypto behalve BTC verwijderen

VIDEO: Bitcoin Proof It Will Hit $40,000?
Eric Krown Crypto

Armstrong heeft nu in een interview met de Financial Times naar buiten gebracht dat de SEC de beurs, voorafgaand aan de aanklacht, had verzocht om iedere altcoin van het platform te verwijderen:

‘’Ze kwamen bij ons terug en ze zeiden… wij geloven dat elk activum behalve bitcoin een effect is. En, zeiden we, hoe kom je tot die conclusie want dat is niet onze interpretatie van de wet. En ze zeiden: we gaan het je niet uitleggen, je moet elk activum behalve bitcoin verwijderen.’’

In de uiteindelijke aanklacht werd de beursgenoteerde exchange onderuit gehaald voor het faciliteren van de handel in twaalf ‘effecten’, zonder de juiste vergunningen. Bovendien werd de staking dienst van Coinbase als effect aangemerkt door de SEC.

Vorige maand diende Coinbase nog een motie in om de rechtszaak af te wijzen, met het argument dat de SEC de effectenwetten toepast op een manier die aanzienlijk afwijkt van de bestaande wettelijke kaders.

Sources


Article information

Author: Michael Mcdaniel

Last Updated: 1698395762

Views: 754

Rating: 4.1 / 5 (49 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Mcdaniel

Birthday: 1932-11-08

Address: 24169 Matthew Square Suite 038, Lake Dawnchester, GA 07066

Phone: +4785924984618152

Job: Air Traffic Controller

Hobby: Magic Tricks, Pottery, Ice Skating, Photography, Photography, Horseback Riding, Cycling

Introduction: My name is Michael Mcdaniel, I am a striking, multicolored, daring, accessible, resolved, steadfast, valuable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.